Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

INTO passion | Lipiec 15, 2024

Scroll to top

Top

No Comments

ms2 – Muzeum Sztuki w Łodzi

ms2 – Muzeum Sztuki w Łodzi
Paulina Grabara

Poza doskonałymi smakami Łódź zachwyciła mnie wystawa w ms2 zatytułowana Atlas nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku. W interesujących wnętrzach muzeum zlokalizowanego w Manufakturze wchodzimy w nowoczesny świat – najważniejszych wydarzeń i ich znaczenia dla naszego życia.

Nowoczesność dla jednych rozpoczęła się wraz z rewolucją francuską, dla innych z przemysłową. Znaczenie ma także stan ducha –niezależność i wolność jednostki. Przekonanie, że nic nie jest dane raz na zawsze, że to człowiek kreuje swoją przyszłość. Wystawę zaczyna pytanie – czy wciąż żyjemy w takiej rzeczywistości?

 

Wystawa to podróż przez pokolenia i odkrywanie, co w ówczesnych czasach rozumiano jako nowoczesność. Wystawa jest zbiorem ‚map’ – znajdziemy tu tak ważne dla nowoczesności ‚terytoria’, jak rewolucja, emancypacja, postęp, miasto czy eksperyment.

 

Z WYSTAWY:

MUZEUM – ‚… tradycyjne muzeum dyscyplinowało zwiedzających… przede wszystkim – poprzez narzucanie określonej wizji świata’

AUTONOMIA – ‚Suwerenność i niezawisłość – czyli autonomia – to szczególne wartości dla sztuki nowoczesnej. Społeczeństwo, które na co dzień jest zorientowane na osiąganie konkretnych i mierzalnych celów, dla sztuki czyni wyjątek’

KAPITAŁ – ‚Dla Josepha Beuysa kreatywność każdego, kto świadomie i celowo zmienia świat wokół siebie na lepsze, już stanowi jego kapitał, ale kapitał, który zamiast alienować, upodmiotawia społeczeństwo’

MASZYNA – ‚Proste automaty istniały już przed nowoczesnością. Ale dopiero złożone maszyny uwiodły awangardowych artystów. Ich funkcjonalność stała się nowym wzorcem piękna’

MIASTO – ‚Dopiero nowoczesność – zupełnie dosłownie – wprowadziła sztukę na ulice miast. Sztuka stała się dostępna dla wszystkich obywateli miast, zarówno w poświęconych jej instytucjach, jak i w wizualnym języku miejskiej reklamy’

POSTĘP – ‚Wiara, że to sam człowiek – bez interwencji bóstw i herosów – może zbudować lepsze jutro, przyniosła rewolucję przemysłową XIX wieku, silnik parowy i prąd elektryczny’

EKSPERYMENT – ‚Każdy eksperyment naukowy związany jest bardzo ścisłymi regułami. Winien odbywać się w precyzyjnie kontrolowanych warunkach, które koniecznie muszą dać się odtworzyć. Eksperyment w sztuce wolny jest od tego rodzaju ograniczeń, wiąże się z pracą wyobraźni, poza wszelkimi z góry narzuconymi regułami’

PROPAGANDA – ‚Propaganda wzmacnia stereotypy, zarówno te pozytywne, jak i te negatywne, by przekonać opinię publiczną do racji propagandystów. Większość informacji człowiek odbiera poprzez obraz. Dlatego nowoczesna propaganda tak chętnie posługuje się materiałami wizualnymi’

NORMA – ‚Od dzieciństwa, które spędzamy … normy określają każdy aspekt naszego życia… Normy są wszechobecne, nie dziwi więc, że interesują artystów’

TRADYCJA – ‚Tak jak muzeum, tradycję tworzą idee ważne dla przodków danej wspólnoty… Dochowanie tradycji pozwala przetrwać społeczności, bo tworzy jej tożsamość’

KATASTROFA – ‚Katastrofa wojen światowych XX wieku nie zawiera się wyłącznie w milionowych liczbach ludzkich ofiar. Trauma wojny podważyła wiarę w sens dziewiętnastowiecznego postępu – skoro doprowadził do ludobójstwa’

JA – Kartezjusz w XVII wieku odnalazł istotę podmiotu w jego zdolności myślenia. ‚Ja’ równało się umysłowi. Dopiero XX wiek nobilitował problematykę ciała, pokazując, że nasze ‚ja’ to całość duchowo-cielesna.

EMANCYPACJA – ‚Emancypacja zakłada walkę o równość. Dopiero epoka nowoczesności dopuściła do głosu pozbawionych praw: mniejszości religijne, niewolników, kobiety, Żydów, robotników, rasę czarną …’

REWOLUCJA – ‚Rewolucja choć zawsze oznacza gwałtowną zmianę biegu historii, nie musi wiązać się z przemocą. Dowodem jest bezkrwawy przewrót 1989 roku, kiedy wydarzenia… położyły kres podziałowi Europy na komunistyczny Wschód i kapitalistyczny Zachód’

 

Wystawa pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

 

POLECAMY: ms2, Muzeum Sztuki w Łodzi, ul. Ogrodowa 19

CZYTAJ TAKŻE:

FOOD and the CITY: ŁÓDŹ

 

 

 

 

 

 

 

Submit a Comment