Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

INTO passion | Maj 18, 2024

Scroll to top

Top

No Comments

Czy warto zdawać egzaminy językowe? Wywiad z Joanną Kołakowską

Czy warto zdawać egzaminy językowe? Wywiad z Joanną Kołakowską
intopassion

Certyfikaty językowe potwierdzają nabyte kwalifikacje, a także weryfikują wiedzę. Przydają się w życiu prywatnym i w pracy. Jak się do nich przygotować i jak wygląda cała procedura egzaminacyjna opowiada Joanna Kołakowska – koordynator centrum egzaminacyjnego.

Joanna Kołakowska – koordynator centrum egzaminacyjnego Cambridge English Lang LTC PL090, egzaminator Cambridge English

 

Dlaczego warto zdawać egzaminy językowe. Co one nam dają?

Znajomość języków obcych, w tym szczególnie języka angielskiego, jest w obecnym świecie czymś niezbędnym, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Jeśli chodzi o to drugie, to ta znajomość coraz częściej musi być poparta odpowiednim dokumentem, który potwierdzi, że deklarowany przez nas poziom znajomości języka został odpowiednio zweryfikowany i obiektywnie potwierdzony. I tu w sukurs przychodzą certyfikaty językowe, które otwierają drzwi na uczelnie wyższe, staże zagraniczne oraz na wyższe szczeble kariery. Do naszego centrum egzaminacyjnego zgłasza się coraz więcej studentów, którzy potrzebują dokumentu, potwierdzającego znajomość języka, najczęściej na poziomie B2 lub C2, wymaganego przez uczelnię do zaliczenia studiów, lub niezbędnego przy aplikowaniu o studia  zagraniczne. Studenci zdają u nas zazwyczaj egzaminy z języka ogólnego: FCE, CAE lub biznesowy Bulats.

 

 Czym się wyróżniają egzaminy Cambridge? Jakie są poziomy i dla kogo? Jakie umiejętności językowe sprawdzają?

Egzaminy Cambridge English są niewątpliwie szeroko rozpoznawalne. Większości z nas jest znana nazwa FCE lub CAE. Znamy osoby, które podchodziły lub planują podejść do tych egzaminów. Egzaminy Cambridge English to egzaminy nie tylko o uznanej renomie, ale przede wszystkim o ugruntowanej podstawie naukowej i solidnym zapleczu badawczym. Cambridge English, który w tym roku obchodzi 100-lecie, stanowi część University of Cambridge i posiada profesjonalny zespół lingwistów oraz statystyków, którzy czuwają nad jakością egzaminów. Zanim egzamin dojdzie do kandydata, jego elementy są wielokrotnie testowane i dostosowywane do potrzeb danej grupy kandydatów. Najstarszym egzaminem oferowanym przez Cambridge English jest Proficiency, znany szerzej jako CPE. Egzamin ten przeszedł ogromne zmiany od 1913r., kiedy to trwał 12 godzin i bardziej przypominał egzamin dla studentów filologii angielskiej niż egzamin ogólny z języka angielskiego. Na przestrzeni tych stu lat zmianie uległo … wszystko, gdyż zmienili się użytkownicy języka i ich potrzeby. Obecnie mamy egzaminy na każdym poziomie z podziałem na różnych kandydatów. W segmencie dla dzieci na poziomach od A0 do A2, znajdują się testy Young Learners English (YLE) o przyjaznych dzieciom nazwach: Starters, Movers, Flyers. Młodzieży oferujemy Key for Schools (poziom A2), Preliminary for Schools (poziom B1), First for Schools (poziom B2). Egzaminy te są stosunkowo nowe i zostały opracowane z myślą o coraz liczniejszej grupie coraz młodszych kandydatów zdających coraz wyższe poziomowo egzaminy. Dorośli mają do wyboru całe spektrum egzaminów od Key (A2) poprzez Preliminary (B1), First (B2), Advanced (C1) aż po Proficiency (C2). Dodatkowo, aby zbadać biegłość porozumiewania się po angielsku w specjalistycznych dziedzinach, można zdawać w naszym centrum egzaminacyjnym inne egzaminy Cambridge, m.in.: Business English Certificate (BEC) na poziomach Preliminary (A2), Vantage (B1) oraz Higher (C2), który sprawdza znajomość języka biznesowego. Dla jeszcze węższej grupy specjalistów mamy International Certificate in Financial English (ICFE), który jest egzaminem dla bankowców, finansistów i księgowych oraz International Legal English Certificate (ILEC) dla prawników.

Wszystkie wymienione powyżej egzaminy mają jedną cechę wspólną – testują wszystkie sprawności językowe: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. To dodatkowo podkreśla rzetelność certyfikatu w oczach pracodawców i zagranicznych uczelni wyższych, które wymagają od kandydatów legitymowania się właśnie certyfikatami Cambridge English.

 

Jak najlepiej się przygotować do egzaminów Cambridge?

Przygotowanie się do egzaminów Cambridge English w fazie początkowej nie powinno odbiegać od uczenia się na poziomie egzaminu, do którego chcemy podejść. W trakcie nauki kandydat, z pomocą nauczyciela, zapoznaje się dodatkowo z samą formułą egzaminu, typami zadań oraz technikami egzaminacyjnymi. Nieoceniony jest tutaj doświadczony lektor, który umie wkomponować przygotowanie do egzaminu w ciekawy i rozwijający program nauczania. Z jednej strony niezwykle ważne jest ćwiczenie zadań egzaminacyjnych, aby czuć się pewnie na egzaminie i osiągnąć możliwie najwyższy wynik. Z drugiej strony, nie wolno zapominać, że egzamin jest potwierdzeniem zakończenia z sukcesem pewnego etapu nauki, który wymaga systematycznego i zróżnicowanego rozwoju językowego. A języka uczymy się nie tylko w klasie, ale również w domu, oglądając filmy z wersji angielskiej, słuchając piosenek, czytając interesujące nas artykuły w prasie anglojęzycznej, szukając informacji w Internecie lub w literaturze specjalistycznej publikowanej po angielsku. To też jest przygotowaniem do egzaminu, bez którego samo ćwiczenie technik egzaminacyjnych na bazie „past papers” nie miałoby sensu. Warto przygotowywać się do egzaminu systematycznie, na specjalnych kursach. W szkole językowej Lang LTC, powiązanej z naszym centrum egzaminacyjnym, kandydaci mogą wybrać egzaminacyjny kurs roczny, semestralny i przyspieszony, w zależności od potrzeb i zadań egzaminacyjnych, które chcą szlifować. Terminy krótkich kursów intensywnych dostosowane są do terminów sesji egzaminacyjnych, a kursanci mają zniżkę na egzamin w naszym centrum egzaminacyjnym.

 

Jak wygląda sam egzamin?

Każdy egzamin Cambridge English ma swoją ustaloną strukturę i czas. Oczywiście egzaminy dla dzieci są najkrótsze a egzaminy na najwyższych poziomach (C1 i C2) należą do najdłuższych. Niemniej każdy egzamin ma części sprawdzające poszczególne sprawności językowe: pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie. Kandydat, który rejestruje się na egzamin w naszym centrum Cambridge English Lang LTC dostaje szczegółową rozpiskę sesji egzaminacyjnej. Komponenty pisemne muszą odbyć się jednego dnia, w dniu sesji wyznaczonej przez Cambridge English w kalendarzu na dany rok. Sesja ustna może odbyć się tego samego dnia lub w innym dniu, w widełkach czasowych przewidzianych przez Cambridge.

Nasze Centrum Egzaminacyjne Cambridge English Lang LTC, które niedawno zostało odznaczone prestiżowym tytułem Platinum Centre zarezerwowanym dla kilkunastu centrów w Europie środkowowschodniej, oferuje wszystkie egzaminy Cambridge English w wersji papierowej lub komputerowej. Ta ostatnia staje się coraz bardziej popularna wśród kandydatów, którzy na co dzień używają komputerów częściej niż papieru i długopisu. Natomiast egzamin ustny nadal odbywa się w wersji tradycyjnej – w parach w obecności dwóch egzaminatorów, w przypadku dzieci egzaminator testuje jedno dziecko.

 

Czy ma Pani dla uczniów specjale „triki” żeby obniżyć stres lub lepiej poradzić sobie z zadaniami?

Stres jest elementem nieodłącznym każdej sytuacji egzaminacyjnej, ale ma też działanie motywujące. W pewnym stopniu można go oswoić dobrym przygotowaniem oraz znajomością struktury egzaminu i typu zadań. Nasze centrum dodatkowo zapewnia przyjemną atmosferę oraz kameralne sesje, przed którymi kandydat może liczyć na kawę z ekspresu, herbatę, czy wodę. Poza tym sugerujemy dobrze się wsypać przed sesją i założyć dodatkowy czas na dojazd dojazdu, aby nie ryzykować spóźnienia i dodatkowego stresu.

 

Submit a Comment