Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

INTO passion | Lipiec 20, 2024

Scroll to top

Top

No Comments

Filantropia w różnych religiach

Filantropia w różnych religiach
Paulina Kliś

Michael Jackson swego czasu śpiewał „Heal the world, make a better place for you and for me”*… Słowa tej piosenki nigdy nie przestaną być aktualne. Aby żyć w lepszym świecie, sami musimy się stawać coraz lepsi i dawać innym trochę od siebie… Bez względu na nasze poglądy czy wiarę łączy nas jedno- chcemy tworzyć lepszy świat dla nas i dla innych pokoleń…

Filantropia widziana oczami wyznawców różnych religii:

 

ISLAM

Każdy muzułmanin ma w swoim życiu do wypełnienia 5 obowiązków, są to tak zwane filary islamu. Jednym z nich jest Zikat, czyli jałmużna. Aby okazać swoją wiarę należy oddawać 2,5% swoich rocznych dochodów potrzebującym. Wierzy się, że Ci, którzy nie przestrzegali tego prawa będą sądzeni za to przed Allahem.

Lecz prawdziwie pobożny jest: […] i ten, kto rozdaje majątek – mimo umiłowania go – bliskim krewnym, sierotom i biedakom, podróżnemu i żebrzącym, i na wykup niewolników.

Koran II, 180

 

JUDAIZM

Wyznawcy judaizmu swoją dobroczynność nazywają Cdaki. Podobnie jak w islamie, aby dopełnić swojego obowiązku należy przeznaczać część swoich dochodów biednym (zwykle jest to 10% tego, co zostaje po zapłaceniu podatków). Ponadto należy chronić wdowy i sieroty, pomagać chorym oraz zawsze gościć podróżnych. Aby zadośćuczynić za grzechy należy również szanować każdego człowieka bez względu na jego majątek czy pochodzenie. 

 

CHRZEŚCIJAŃSTWO

Wyznawcy tej religii w swoim życiu powinni kierować się miłosierdziem, czyli okazywaniem miłości i szacunku każdemu człowiekowi bez względu na status społeczny czy wiarę. Podobnie jak w judaizmie nie wolno odmówić gościny ani pomocy potrzebującym.

Gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych. I będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić”

Ewangelia wg Św. Łukasza

Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie”

Ewangelia wg Św. Mateusza

Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście”

Ewangelia wg Św. Mateusza

 

BUDDYZM

Jest to nie tylko religia, ale także nauka o naturze umysłu. Celem praktyki buddyjskiej jest osiągnięcie całkowitego urzeczywistnienia potencjału umysłu i doświadczenia trwałego szczęścia, rozumianego jako oświecenie. Wyznawcy buddyzmu chcą także osiągnięcia szczęścia przez inne osoby, dlatego pragną uwolnić wszystkie istoty żywe od cierpienia (samsary). Poprzez współczucie i miłość mają nieść światu dobro i otuchę. Takie zachowanie jest nazywane w kulturze Dalekiego Wschodu- bodhićitta.

 

HINDUIZM

Wyznawcy hinduizmu mają nakazane praktykować jadźnie, czyli składanie ofiar. Jednym ze sposobów wypełnienia tej tradycji jest pomoc potrzebującym. Manusza- Jadźńa (tak nazywana jest ta ofiara) polega głównie na przekazywaniu pieniędzy lub rzeczy ubogim, ale także dokarmianiu głodnych czy wsparciu bezdomnych. 

 

*„Heal the world, make a better place for you and for me…”- „Ulecz świat, stwórz z Niego lepsze miejsce dla ciebie i dla mnie…”

Submit a Comment